నా తీపి గుర్తులు 185

By | December 16, 2019
telugu sex stories stm-plus.ru నా తీపి గుర్తులు 185 జరీనా : ఏంటి రాము….నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్ధమవుతుందా….ఇదంతా నువ్వే ప్లాన్ చేసి…నన్ను రమ్మన్నది ఇందుకా…… రాము : మేడమ్….నన్ను క్షమించండి….ఇది చాలా కష్టమని నాకు తెలుసు….కాని ఇంతకు మించి మనకు దారి కనిపించడం లేదు…..మేడమ్ నేను ఏదీ ప్లాన్ చేయలేదు….ప్లీజ్…మేడమ్….మాకు హెల్ప్ చేయండి….. రాము కళ్ళ నుండి కన్నీళ్ళు ఆగకుండా వస్తున్నాయి….కాని రాము జరీనాని బ్రతిమలాడటం ఆపలేదు. రాము : మేడమ్….ప్లీజ్….నాకోసం….మీ చిన్న తమ్ముడి లాంటి వాడి కోసం….హెల్ప్ చేయండి మేడమ్….(అంటూ ఆమె కాళ్ళ మీద పడ్డాడు.) జరీనా : ఏయ్ రాము…..ఏం చేస్తున్నావో నీకు తెలుస్తుందా…ముందు పైకి లెగు….ప్లీజ్ లెగు…కాని నేను ఇక్కడ నీ డ్రామా అయిపోయేదాకా ఎలా ఉండాలి….ఎవరైనా చూస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి….లేదు రాము….నేను ఈ హెల్ప్ చేయలేను….. రాము ఆమె కాళ్ళ మీద నుండి లేచి జరీనా ఎదురుగా మోకాళ్ళ మీద నిల్చుని బ్రతిమలాడటం మొదలుపెట్టాడు. జరీనా తన ప్లాన్ ప్రకారం ఒప్పుకున్నందుకు రాము తన మనసులో చాలా సంతోషపడ్తున్నాడు. ఇక వేడి మీద ఉన్నప్పుడే జరీనాని ఒప్పించాలని అనుకున్నాడు రాము. రాము : మేడమ్….మా డ్రామా మొత్తం ముప్పావు గంటలో అయిపోతుంది….అది అయిపోగానే నేను వెంటనే మీ బట్టలు మీకు తెచ్చిస్తాను….అయితే అప్పటి వరకు మీరు ఈ క్లాస్ రూమ్ లో ఉండండి….ఇక్కడికి ఎవరూ రారు…. జరీనా : లేదు రాము….ఎవరైనా అనుకోకుండా ఇటువైపు వచ్చి నన్ను ఈ స్థితిలో చూసారంటే నా పరిస్థితి ఏంటి…. వద్దు రాము…నా వల్ల కాదు…. దాంతో రాము ఒక్క సెకను ఆలోచించి….ఆమెతో….. రాము : సరె….ఒక పని చేద్దాం మేడమ్…..నా దగ్గర తాళం ఉన్నది….నేను ఈ క్లాస్ రూమ్ బయట తాళం వేసుకుని వెళ్తాను. అంతా అయిపోయిన తరువాత నేను వచ్చి తాళం తీస్తాను….అప్పుడు ఎవరూ లోపలికి రావడానికి వీలుండదు….. రాము చెప్పింది వినగానే జరీనా ఒక్క క్షణం ఏమీ మాట్లాడలేదు….మెదలకుండా ఆలోచిస్తున్నది…. రాము : మేడమ్….ప్లీజ్….. జరీనా : నువ్వు చెప్పేది కరెక్టేనా రాము….మనకు ఇక వేరే దారి లేదా….కాని ప్లీజ్….. రాము : మనకు వేరే దారి లేదు మేడమ్….ప్లీజ్….డ్రామా టైం అవుతుంది….ప్లీజ్ మేడమ్…. దాంతో జరీనా మళ్ళీ ఒక సెకను ఆలోచించి…. జరీనా : సరె…నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను….అది నా తమ్ముడి కోసం…. ఆమె మాట వినగానే రాము చాలా సంతోషపడ్డాడు. కాని ఆ సంతోషం తన మొహంలో కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు, రాము : థాంక్స్ మేడమ్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *