నా తీపి గుర్తులు 199

By | January 13, 2020
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 199 దాదాపు ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తు మీద నుండి నీళ్ళు పడుతూ చాలా అందంగా ఉన్నది….దానికి తోడు కింద లోతు కూడా లేదు.జరీనా : వావ్…..చాలా అందంగా ఉన్నది ఈ ప్లేస్….. రాము : అవును మేడమ్….చాలా అందంగా ఉన్నది….మనం వెళ్ళిన తరువాత అందరిని ఇక్కడకు తీసుకొద్దాం….. జరీనా : అవును….దాని గురించి ఆలోచిద్దాం….రాము నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్ళి చెక్ చేసాడు….రాము : మేడమ్…నీళ్ళు మరీ అంత చల్లగా లేవు….ఈత కూడా కొట్టొచ్చు…..జరీనా : బాగా లోతుగా ఉన్నదా….రాము….రాము : లేదు మేడమ్….లోతు ఏం లేదు….మీరు నీళ్ళల్లో నడుచుకుంటూ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వెళ్ళొచ్చు….జరీనా : అలాగా….. రాము : అయితే….ఇక మొదలుపెట్టండి….రాముకి ఇక ఆలస్యం భరించడం వల్ల కావడం లేదు.జరీనా స్నానం చేస్తుంటే చూడాలని చాలా anxiety తో ఉన్నాడు.జరీనా : ఇక మొదలుపెట్టడం…..అంటే ఏంటి…. రాము : స్నానం చేయడం మొదలు పెట్టండి అన్నాను.అది విని జరీనా సిగ్గుపడుతూ రాము వైపు చూసి నవ్వింది. జరీనా : ఎవరైనా వస్తారేమో అని భయంగా ఉన్నది….రాము : ఇక్కడకు ఎవరు రారు మేడమ్….జరీనా : నిజంగానా…. రాము : అవును మేడమ్….ఎవరు రారు….నేను చూస్తు ఉంటాను…సరెనా….జరీనా : సరె…. రాము : సరె….అయితే కానివ్వండి….ఏం భయపడకుండా హ్యాపీగా స్నానం చేయండి…ఇక్కడ మనమిద్దరమేఉన్నాము….జరీనా : ఇక్కడ స్నానం ఎలా చెయ్యాలో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *