జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 245

By | January 12, 2020
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 245 ప్రక్క ఇంటిలోకి పెళ్లి పత్రిక ఇవ్వడానికి వెళ్లగా బామ్మ చూసి మనకోసం ఎంతోచేసిన మహానుభావులు ఇంటింటికి వెళ్లి ఇవ్వడం చాలా కష్టంగా ఉంటుందని ఒరేయ్ రాముడు , భీముడు , సోము , మారెప్ప.............అంటూ గట్టిగా అరుస్తూ పిలువగా , అమ్మవాళ్ళు లోపల ఇచ్చి బయటకు వచ్చె0తలో ఆ వీధిలో ఉన్న ఇళ్లలోని వారందరూ పిల్లలతో సహా బయటకు రాగా మన మహేష్ ఇంటిలో శుభకార్యం దానికి మనలనందరినీ ఆహ్వానించడానికి వచ్చారు , వాసంతి అందరూ ఇక్కడికే వచ్చేసారు ఇక్కడే అందరికీ పెళ్లి పత్రిక ఇచ్చి ఒకేసారి అని అయిపోతుంది మీరు మాకోసం కష్టపడటం మాకు ఇష్టం లేదు ఏమంటారురా అని అందరినీ అడుగగా , మీరెలా చెబితే అలా పెద్దమ్మా అంత గొప్ప మనసున్న వారు మనల్ని పిలవడమే గొప్ప మేమందరూ ఇక్కడే సంతోషన్గా స్వీకరిస్తాము అని బదులివ్వగా ,పెద్దమ్మా మీ అభిమానానికి చాలా సంతోషం కానీ మీరు మాకు మా బంధువుల కంటే ఆత్మీయులు , మేము ఈరోజు ఇంత సంతోషంగా ఉండటానికి కారణం ఇదగో మా ఏంజెల్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *