చెల్లితో బంచిక్ 246 ఆపితే ఆగుతుందా? ఉరుకుంటే తీరుతుందా?

By | March 24, 2020
stm-plus.ru telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 246 ఆపితే ఆగుతుందా? ఉరుకుంటే తీరుతుందా? చక్కటి క్వాలిటీ బ్రా ప్యాంటీ వేసుకుని..., దాని పెయిన పల్చటి సాటిన్ నైట్ గౌన్ తొడుగుకుని...., పెరటి గుమ్మం దెగ్గర నించుని..., బయట పని చేసుకుంటున్న తాపీ మేస్త్రి గాడికి తన అందాలు చూపిస్తూ వాడిని సెడ్యూస్ చేస్తూ ఉరించడం మొదలెట్టింది. హయ్యబాబోయ్..., అంటూ షాక్ అయిపోయి...., రమణి బ్రా నుండి ఉబిక్కి బయట పడుతున్న తెల్లటి సళ్ళని చూసి చూడనట్టు చూస్తూ గుటకలు మింగుతున్నాడు మేస్త్రిగాడు. ఏంటి వీడు మరి మొద్దు వెధవ లాగా ఉన్నాడు???, ఇంత సెడ్యూస్ చేసిన మోహంలో మొహం పెట్టి చూడకండ చూపు తిప్పేసుకుంటున్నాడు ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోయిన రమణి...., బండిని సెకండ్ గేర్ లోకి వేసింది. కసిగా పెదవులు కొరుకుతూ...,  "రేయ్ బండోడ..., నువ్వు నాకు కావాలి రా???, నేను నీకు వద్ద ఏంటి???", అని నోట్లో తనకి మాత్రమే వినపడేటట్టు గుణుగుకుంటూ కసెక్కిపోయి...., టక్కున తన బ్రా కిందకి లాగేసి..., అందమైన రెండు నిండు పాలబిందెలని మేస్త్రిగాడు దర్శించుకునేలాగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *